Efikasnost, pouzdanost, bezbednost i jednostavno rukovanje su glavni faktori u Nukleus programu mašina za pranje visokim pritiskom. Da bi navedeni faktori bili zadovoljeni, gotovo sve mašine u ponudi imaju maksimalno 1450 o/min, linearne pumpe sa keramičkim klipovima, ne aksijalne, osim ako se ista dokazala tokom dugog perioda upotrebe kao dobro mehaničko rešenje. Nasuprot opštem mišljenju da veći pritisak pumpe znači i bolje pranje, za silu kojom mašine za pranje uklanjaju prljavštinu podjednako su važni i radni pritisak i količina vode na izlazu. Iz tog razloga Nukleus po prvi put uvodi uz naziv mašine i brojčanu oznaku koja nastaje množenjem radnog pritiska u barima i protoka vode u L/min, što daje jasan uvid u snagu čišćenja svakog modela. Navedena brojčana oznaka se nalazi uz naziv svakog modela u tehničkim podacima. Još jedan vrlo važan detalj je da sve Nukleus mašine za pranje visokim pritiskom poseduju dizne sa uglom 250, što znači mnogo brže pranje usled veće udarne površine odnosno šireg traga čišćenja. Komponente poput pumpi, creva i pištolja visokog pritiska su kompatibilne sa gotovo svim vodećim svetskim proizvođačima komponenti mašina za pranje visokim pritiskom.
O nama Proizvodi Novosti Kontakt Distributeri Pitanja i odgovori Mašine za pranje hladnom vodom Mašine za pranje toplom vodom Samoposluživanje Automatske perionice sa četkama Tuneli Dodaci Sredstva za čišćenje Pranje visokim pritiskom - Mašine za pranje toplom vodom O nama Proizvodi Novosti Kontakt Distributeri Pitanja i odgovori
MODESTA Modesta je najmanji profesionalni model u ponudi za pranje visokim pritiskom toplom vodom. Namenjen je poslovima pranja manjeg obima. Poseduje ekonomičan vertikalni dizel grejač, dizel pumpu sa by-pass ventilom, rezervoar za deterdžent sa povlačenjem u visokom pritisku. U ponudi je jedan model 1300.
FAVORIT Favorit je model dopadljivog kompaktnog dizajna namenjen svim poslovima pranja visokim pritiskom toplom vodom. Poseduje 4-polni motor sa 1450 o/min, termičkom zaštitom i vodenim hlađenjem (model 2800), sistem odloženog gašenja, ugrađen rezervoar za deterdžent sa povlačenjem u visokom pritisku. Poseduje ekonomičan vertikalni dizel grejač visoke efikasnosti koji je pored dizel goriva kompatibilan i za upotrebu bio-dizela. Po narudžbi se isporučuje sa motalicom za crevo visokog pritiska. U ponudi je u dve varijante različite snage - 1840 i 2800.
FALCON Falcon je mašina kompaktnog dizajna namenjena svim poslovima pranja visokim pritiskom toplom vodom. Poseduje 4-polni motor sa 1450 o/min, termičkom zaštitom i vodenim hlađenjem, sistem odloženog gašenja, ugrađen rezervoar za deterdžent sa povlačenjem u visokom pritisku. Poseduje ekonomičan vertikalni dizel grejač visoke efikasnosti. Po narudžbi se isporučuje sa motalicom za crevo visokog pritiska. U ponudi je u dve varijante različite snage - 2250 i 3000.
ORKA Orka  je najsnažnija mašina u ponudi namenjena zahtevnim poslovima pranja visokim pritiskom toplom vodom. Poseduje 4-polni motor sa 1450 o/min, termičkom zaštitom i vodenim hlađenjem, sistem odloženog gašenja, ugrađen rezervoar za deterdžent sa povlačenjem u dovodu vode. Poseduje ekonomičan vertikalni dizel grejač visoke efikasnosti. Po narudžbi se isporučuje sa motalicom za crevo visokog pritiska. U ponudi je u dve varijante različite snage - 3000 i 4200.
ALFA Alfa je model robusnog dizajna namenjen svim poslovima pranja visokim pritiskom toplom vodom. Poseduje 4-polni motor sa 1450 o/min i termičkom zaštitom. Poseduje ekonomičan vertikalni dizel grejač visoke efikasnosti. Po narudžbi se isporučuje sa motalicom za crevo visokog pritiska. U ponudi je u dve varijante različite snage - 2250 i 3000.
  Copyright Molecule d.o.o. 2010.
Mašine za pranje toplom vodom LEUS NUK GARANCIJA GODINA 5
Tehnički podaci
Tehnički podaci
Tehnički podaci
Tehnički podaci
Tehnički podaci